Bel Leen Koster Uitvaarten om een overlijden te melden

Wat mensen zeggen

We maken bijzondere en ontroerende dingen mee in onze contacten rond de uitvaart. Enkele reacties willen we graag delen.

Toen mijn vader en ik Leen voor het eerst ontmoette was er meteen een klik. Ik was en ben zo blij dat mijn vader Leen nog mocht leren kennen voor zijn overlijden. Vanaf hun eerste ontmoeting was er een broederschap. Twee mannen in Christus bij elkaar. Dat was erg kostbaar en ik ben Leen zo dankbaar voor zijn momenten met pa.

Op 8 december 2023 is mijn vader naar zijn Hemels Huis gegaan. Voorafgaand was Leen al enorm betrokken in het hele proces rondom het regelen van de uitvaart. Mijn vader was vooral bezig met in leven blijven en dus moest ik alles zelf regelen, maar Leen was op dat moment een hele steun
en ook na het overlijden was hij meer dan alleen de uitvaartverzorger. Hij was mijn geheugen en heeft me door alles heen geholpen.

Wat ik vooral enorm fijn vond was zijn persoonlijke betrokkenheid. Zijn manier van dingen gedaan krijgen. Erg doortastend. Hij kwam met allerlei ideetjes voor de uitvaart en liet dan aan mij over of we het op die manier zouden gaan doen. Perfectie is wel zijn streven. Alles moest tot in de puntjes
verzorgd zijn. En hij zette zich enorm in om zoveel mogelijk zelf te regelen ondanks zijn 2 weken in het buitenland. De dankdienst moest en zou goed verlopen, ook als hij er niet bij zou kunnen zijn.
Ik bad dat Leen erbij mocht zijn voor de dankdienst en God heeft ons dat gegund. Ook een enorme pluim en dankbaarheid voor zijn team om hem heen.
De manier waarop mijn vader naar de rouwauto werd gereden uit het hospice was erg speciaal en heel mooi. Kleine dingetjes. Een kleine buiging nadat hij in de auto was gelegd. Het voor de auto uit lopen. Zijn team die papa zo mooi hadden neergelegd in de kist. Alles was perfect.

Mijn dank is enorm groot voor Leen en zijn team en ik zou te allen tijde wederom alles aan hun toevertrouwen. Ik wens Leen en zijn team Gods rijke zegen toe en dat ze dit nog voor veel mensen mogen betekenen in die laatste momenten. Leen is niet alleen de uitvaartleider geworden voor de uitvaart van mijn vader, maar ook mijn broeder en dat is iets van eeuwigheidswaarde.
 
Lieve groet,

Lisa Pouw-Lombardo en familie

Hierbij willen wij Leen Koster Uitvaarten van harte aanbevelen en onze ervaring delen.

Leen heeft ons afgelopen week, in deze moeilijke periode, samen met zijn team fantastisch bijgestaan en de uitvaart tot in de puntjes geregeld. Het was tevens een mooie dankdienst en de begeleiding voor de begrafenis naar de rustplek in Suriname was ook uitstekend geregeld. De bemoedigende woorden en het hart voor ons als nabestaanden, hebben we als een echte steun mogen ervaren en zijn hiervoor zeer dankbaar.

Tina Adepeju en familie

Op 7 februari 2023 is onze moeder Maria Wilhelmina van Doodewaard-Spanjersberg op de gezegende leeftijd van 97 jaar te Rotterdam overleden.
Eind 2021 hebben we op advies van Leen Koster tijdens een familieoverleg een wilsverklaring en wensenlijst voor de begrafenis opgesteld.
Het vooraf opstellen van de wilsverklaring en wensenlijst hebben we als zeer plezierig ervaren. Leen Koster heeft ons hierbij zeer bruikbare adviezen gegeven.
Een christelijke uitvaart was daarbij uitgangspunt.
Na het overlijden van onze moeder hebben we in overleg met Leen Koster de wilsverklaring en wensenlijst waar nodig bijgesteld. Dit gebeurde in het verzorgingshuis waar onze moeder is overleden. Leen Koster nam hierbij alle tijd voor ons en maakte met ons heldere afspraken, waarbij hij ons veel werk uit handen nam.
Direct na dit overleg werd onze moeder op een waardige manier bij het verzorgingshuis uitgedragen en overgebracht naar het rouwcentrum.
Hierbij werd aan weerszijden een haag gevormd die bestond uit ons als gezin, verschillende zorgmedewerkers en kantoorpersoneel.
Leen Koster was de hele periode voor de begrafenis voor overleg en advies beschikbaar. Veelvuldig werden zaken teruggekoppeld om misverstanden te voorkomen.
De betrokkenheid was op elk moment aanwezig. Bij een bezoek aan het rouwcentrum waar onze moeder lag opgebaard was Leen Koster ook aanwezig.
De dag van de begrafenis werden we door Leen Koster op de parkeerplaats van de begraafplaats opgewacht. Rustig lopend achter de rouwauto zijn we als gezin naar de aula gegaan waar de dankdienst voor het leven van onze moeder werd gehouden.
Bij het sluiten van de kist en de begrafenis werden we op rustige en correcte wijze begeleid door Leen Koster en zijn team.
We zien terug op een warm en waardig afscheid.
Leen, we zijn je als familie zeer dankbaar voor je liefdevolle en betrokken inzet bij de begrafenis van onze moeder.

Familie van Doodewaard

Eind juli 2022 namen wij als familie contact op met Leen Koster, een zeer integer persoon die feilloos aanvoelt wat je zorgen en wensen zijn. Het is een gave Gods zoals hij met zijn medemens omgaat. Gods Liefde straalt door hem heen, met een zeer gepassioneerde en bewogen aanpak van begeleiden. Hield constant de vinger aan de pols en had met regelmaat telefonisch contact met ons.
Mijn lieve vrouw werd vlak voor haar afscheid verzorgd in een hospice daar vonden de eerste inleidende gesprekken plaats. Het gaf ons zoveel rust, daarnaast voelden wij ons gedragen vanwege zijn goede adviezen. 1 week later stierf zij en werd direct alles in gang gezet. Bewassing werd door onze dochters gedaan alsmede haar lichaam afleggen in de kist. Zo volgde een piëteitsvol afscheid. Een paar dagen later bezochten wij haar in het mortuarium ook daar volgde weer een eervol afscheid door directe familie.

De zorg en afstemming van de kerkdienst voelde warm aan vanwege Leen zijn inlevingsvermogen. Het opstellen van de kaarten alsmede rouwadvertentie, vaststellen van volgauto’s, alles verliep voor ons gevoel zeer soepel. Dan het regelen met de begraafplaats en gemeentelijke verordeningen ook daarin was de nodige ruimte aangaande diverse mogelijkheden voor een waardig afscheid.
Als familie zien wij terug op een prachtig afscheid van mijn lieve vrouw, moeder en oma. Zij rust nu voor eeuwig in Gods vrede en haar rust dragen wij nu als een mooie nagedachtenis in ons mee.

Familie Van Duikeren

Onze geliefde vader heeft zelf bewust gekozen voor deze christelijke uitvaartonderneming.
Hij kende de predikant persoonlijk en samen hebben ze alles van te voren besproken.
Zo had pa zelf de liturgie en de rouwkaart samengesteld, compleet met foto en liederen. 
 
Leen Koster heeft aan alle details gedacht en de gehele ceremonie rondom de uitvaart (dankdienst in de kerk en begrafenis) is uitstekend voorbereid.
Zijn werkwijze is flexibel en tegelijk zorgvuldig en de aanpak is zowel professioneel als persoonlijk.
Leen Koster met zijn team van medewerkers levert echt maatwerk en hij doet dit werk vanuit een warm hart. 
Hij doet suggesties en adviseert bij de vele keuzes die op je af komen in de emotionele periode zo direct na het overlijden van een dierbare.
 
Een uitvaart kun je niet overnieuw doen, het moet gewoon in één keer helemaal goed zijn.
Zodoende kijken wij dankbaar terug op een passend en respectvol afscheid, waarbij rekening gehouden werd met alle wensen van onze pa.
Precies zoals we het hem graag gunnen!

Monica, Ingrid & Desiree

Leen is voor onze familie geen onbekende, dus toen we hoorden dat hij een uitvaartonderneming ging starten, vonden we dit een mooie aanvulling op zijn bediening. Zijn warme persoonlijkheid en christelijke achtergrond is van grote meerwaarde voor christenen, die te maken krijgen met het afscheid nemen van dierbaren.
 
Helaas kregen we hier zelf al eerder mee te maken dan we hadden verwacht. Vol verdriet en wanhoop namen we contact op met Leen. Hij was er gelijk voor ons. Hij nam onze eerste zorgen weg. Alles werd direct in gang gezet.
Er werd niet alleen aan de praktische zaken gedacht, maar ook werd alles in gebed gebracht wat voor ons van grote meerwaarde is.

We hebben veel kunnen overleggen. Ze waren altijd voor ons beschikbaar. Zo konden we onze wensen kenbaar maken en werd hierin meegedacht. De grootte van de begrafenis was een uitdaging, maar uiteindelijk kwamen we tot een bijzondere en mooie afscheidsdienst, die geheel passend was bij de persoon die hij was.
 
De tijd en aandacht, die Leen en zijn team aan ons hebben besteed, is zeer bijzonder. Zelfs aan nazorg wordt gedacht. Hierbij is het christelijke aspect duidelijk voelbaar. Het werk wordt met veel passie en liefde gedaan. 

Ondanks het grote verdriet was alles vanaf het begin van het overlijden tot aan de condoleance en de afscheidsdienst gezegend. 

Leen jij en je team zijn goud waard! 

Liefs,

Familie Schaap

Leen Koster heeft op 10 maart 2022 de uitvaart van mijn echtgenote verzorgd. Ondanks het verlies van mijn echtgenote en de tranen die daarbij hoorden, heb ik een hele goede dag gehad. Mijn broer schreef me: “Ik vond gisteren een hele mooie dag. Ik ben heel blij dat we op deze wijze afscheid hebben kunnen nemen.” Meerdere kennissen van mijn schoonmoeder hebben gezegd: “Zo'n uitvaart heb ik nog nooit meegemaakt!”

Wat Leen Koster Uitvaarten zo bijzonder maakt, is de combinatie van een warm en oprecht hart voor de nabestaande(n) met een uitstekende organisatie van de gehele uitvaart.
Voor Leen Koster is het organiseren van een uitvaart geen werk. Hij doet het met passie, vanuit zijn hart. Hij is er voor je, waar nodig draagt hij je in gebed en zijn goede zorgen blijven ook nadat de uitvaart voorbij is. Daarnaast verstaat Leen Koster de kunst om rekening te houden met alle wensen, alles tot in de puntjes te regelen, oog te hebben voor alle details en om de uitvaart op een prettige wijze te laten verlopen. Ik had me geen betere uitvaartondernemer kunnen wensen.

Arthur Hekker

De begrafenis van mijn vader lag in de handen van Leen Koster, van Leen Koster Uitvaarten.

Wij heb het ervaren als een goede, respectvolle en mooie begrafenis. Het begon toen mijn vader overleed in de ochtend van 31 oktober. Alles was van tevoren afgesproken tussen mijn moeder en Leen. Dezelfde ochtend kwam personeel (van Leen Koster Uitvaarten) met een mooie kist en hebben ze mijn vader opgebaard, zodat hij heel mooi in de kist lag. De kist werd naar buiten gedragen en in de auto gelegd. Toen de auto wegreed werd eerst respectvol tientallen meters voor de auto gelopen. Dat deed ons heel wat.

Het lichaam van mijn vader werd naar een rouwcentrum gebracht waar wij de beschikking kregen over een familiekamer voor de duur van 7 dagen. Tijdens deze periode konden wij dag en nacht bij het lichaam van mijn vader. Daardoor konden wij het rouwproces nog beter verwerken. Wij hebben in die familiekamer nog vele mooie herinneringen met elkaar opgehaald.

Tussen het overlijden van mijn vader en de begrafenis heeft Leen ons sterk bijgestaan zodat de zaken goed geregeld konden worden voor de dienst. Door het ter beschikking stellen van een internet site konden familie, die niet in de gelegenheid waren om te komen, de dienst via het internet bijwonen. Ook is de kerk van Leen ter beschikking gesteld, zodat familie en vrienden na de dienst een maaltijd konden nuttigen.

Op de dag van de begrafenis op 7 november is de dienst heel mooi verlopen. Het levensverhaal van mijn vader is verteld door zijn 3 zonen. En enkele kleinkinderen hebben wat herinneringen met de aanwezigen gedeeld. Aan het eind van de dienst hebben de 3 zonen en 3 kleinzonen de kist op hun schouders getild en mijn vader naar buiten gedragen. Daar heeft Leen nog wat troostende woorden gesproken. De aanwezigen hebben daarna afscheid genomen van mijn vader en de kist is in bijzijn van de familie het graf in gegaan.

Leen, we zijn je heel dankbaar voor je passievolle inzet om de begrafenis van mijn vader zo goed mogelijk te regelen.  We zullen niet vergeten wat je voor ons gedaan hebt.

Leen, je zit in ons hart.

Familie Spits

Betrokken, duidelijk en professioneel, zijn slechts enkele woorden die Leen Koster Uitvaarten omschrijven. In de moeilijke tijd van rouw was het een lichtpunt dat de uitvaart van onze lieve Oma in goede handen was. Leen Koster Uitvaarten raden wij zeker aan een ieder die een uitvaart zonder zorgen wil.

Vanaf het eerste moment dat wij contact opnamen met Leen Koster Uitvaarten stond hij voor ons klaar. Binnen no-time was Leen Koster aanwezig voor een persoonlijk gesprek met de familie. We konden snel belangrijke beslissingen nemen omtrent de uitvaart omdat Leen Koster reeds veel uitgezocht had. Geen vraag die we hadden bleef onbeantwoord, alles was duidelijk en helder. Dit toonde de ervaring en vakkundigheid van Leen Koster Uitvaarten.

Wat Leen Koster Uitvaarten ook zeer aan te raden maakt is de goede bereikbaarheid. Tijdens het regelen van de uitvaart konden wij hem altijd bereiken. Niet alleen telefonisch, maar ook via de mail en zelfs via Whatsapp. De communicatielijnen waren altijd open en hij stond altijd voor ons klaar. Leen Koster Uitvaarten heeft niet alleen oog voor de praktische zaken, maar bemoedigde ons ook in deze moeilijke periode. Geleid door de Heilige Geest, wist hij altijd precies de woorden te spreken, die wij op dat moment nodig hadden.

De uitvaart zelf was heel mooi. Leen Koster was een enorme steun op de dag zelf. Als ceremoniemeester heeft hij de hele dienst in goede banen weten te leiden. Wij geloven dat de uitvaart precies was zoals oma het gewild zou hebben.

Dank, Leen Koster Uitvaarten.

Familie Manso

Wat zijn wij gezegend door uw bediening als uitvaartondernemer.
Wij danken de Heer dat Hij u dit werk heeft gegeven en dat u velen tot zegen mag zijn in droevige tijden.

De manier waarop u alles onthoudt, troost, met liefde voor alles zorgt, niets ontgaat u wat mondeling is besproken, is bewonderenswaardig.

Heel veel dank voor de waardige wijze waarop de uitvaart van onze Nico heeft plaatsgevonden!

Josta Aarnoudse-Spies en familie

In juli 2021 hebben wij onze (schoon)moeder begraven. Daar wij haar sterven hadden zien aankomen, hadden wij vooraf al veel doorgesproken met haar en al haar wensen voor de uitvaart op papier gezet.

Helaas hadden wij een aantal minder goed verzorgde uitvaarten in de kerkelijke woonplaats van onze (schoon)moeder meegemaakt en zochten daarom naar een goed alternatief.

Voorwaarden bij onze keuze zou zijn dat de begrafenisondernemer waar wij voor zouden kiezen, zeer betrouwbaar en integer moest zijn en daarnaast ook Christen. Dit laatste, omdat wij er zelf veel waarde aan hechten en daarnaast ook omdat de uitvaart in het kerkelijk dorp zou plaatsvinden en vele ogen gericht zouden zijn op het verloop van de dienst in de kerk en daarnaast de uitvaart zelf.

Wij hadden een aantal opties, maar kwamen uiteindelijk uit bij Leen Koster, van Leen Koster Uitvaarten uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Tijdens het eerste gesprek kregen wij al direct een gevoel van, “Dit zit wel goed”. Gedurende de vervolggesprekken, Leen Koster nam echt de tijd, was er voor ons, droeg hij allerlei ideeën aan en kwam met adviezen waar we echt wat aan hadden.

Eigenlijk voelden wij ons bezwaard omdat de kosten die Leen Koster in rekening brengt in schril contrast staan met de vele uren die hij er aan besteedde. Niets was hem teveel en als hij een keer extra moest komen, dan was dat geen probleem. Zijn motto is, “Ik ben er voor jullie en geld is niet belangrijk”

Dit alles heeft geresulteerd in een goed verzorgde kerkelijke dienst en uitvaart, waarvan wij van vele familie en andere bezoekers, complimenten mochten ontvangen.

Wanneer men ons zou vragen of we Leen Koster zouden aanbevelen, dan zou ons antwoordt volmondig “Ja” zijn.

Een zéér tevreden Roy en Marry Marinussen

Wij zijn blij en dankbaar dat wij in contact zijn gekomen met Leen Koster Uitvaarten.

De bijzondere combinatie van voorganger/predikant die tevens de uitvaart van A tot Z voorbereidt en regelt, was voor ons een goede uitkomst bij het verlies van onze geliefde vrouw en moeder. Juist het  duidelijk christelijk karakter, in combinatie met een professionele werkwijze heeft ons aangesproken.

Alles, zoals verzorging en opbaring van het lichaam, maar ook het drukwerk (rouwkaart en liturgie voor de dankdienst) was keurig verzorgd.

Wij konden terugvallen op één persoon die alles onder controle had.

Alles is geheel volgens afspraak verlopen, waardig, zorgvuldig en respectvol en dat is precies wat je nodig hebt in deze situatie en ook precies wat je dierbare overledene verdient.

Bovendien maakt de geestelijke, pastorale steun en nazorg voor ons een groot verschil in een moeilijke tijd van rouw, gemis en verdriet.

De dag van de dankdienst en uitvaart is voor ons een dierbare en waardevolle herinnering, volledig in overeenstemming met de wil van onze dierbare vrouw en moeder. Er was voldoende ruimte voor onze eigen persoonlijke inbreng. Zelfs een ontroerend en hoopvol gedicht ontbrak niet bij de teraardebestelling.

Familie Bliek